Dubajić Snežana

Browse and shop art collections created by Dubajić Snežana.
Back to Profile

All Artworks

Dubajić Snežana

Refugees
Oil on Wood | 48 × 44 cm
60

Dubajić Snežana

Swamp
Oil on Wood | 43 × 43 cm
60

Dubajić Snežana

The forest
Oil on Wood | 47 × 65 cm
200

Dubajić Snežana

Dog 1-3
Oil on Wood | 24 × 33 cm
50

Dubajić Snežana

Dog 2
Oil on Wood | 23 × 25 cm
50

Dubajić Snežana

Dog 3
Oil on Wood | 23 × 25 cm
50

Dubajić Snežana

The door - ethno
Oil on Wood | 48 × 59 cm
300

Dubajić Snežana

Ingrown to the door
Oil on Wood | 57 × 48 cm
300

Dubajić Snežana

Peering into the future
Oil on Wood | 45 × 42 cm
200

Dubajić Snežana

Cell
Oil on Wood | 43 × 32 cm
80

Dubajić Snežana

Connection 1
Oil on Wood | 22 × 38 cm
60

Dubajić Snežana

Connection 2
Oil on Wood | 22 × 38 cm
60

Dubajić Snežana

Study the hands of one couple
Oil on Wood | 42 × 47 cm
On Request

Dubajić Snežana

Target
Oil on Wood | 42 × 38 cm
140

Dubajić Snežana

The difference
Oil on Canvas | 45 × 45 cm
150

Dubajić Snežana

Through the sea
Oil on Canvas | 50 × 50 cm
100

Dubajić Snežana

Through the sea 2
Oil on Canvas | 50 × 50 cm
100

Dubajić Snežana

Through the sea 3
Oil on Canvas | 50 × 50 cm
100

Dubajić Snežana

Through the cherry tree
Oil on Canvas | 61 × 47 cm
140

Dubajić Snežana

Birds on a wire
Oil on Canvas | 57 × 47 cm
140

Dubajić Snežana

Red start
Oil on Canvas | 51 × 67 cm
150

Dubajić Snežana

Flowers 1
Oil on Canvas | 48 × 63 cm
120

Dubajić Snežana

Flowers 2
Oil on Canvas | 48 × 63 cm
120

Dubajić Snežana

Flowers 3
Oil on Canvas | 53 × 42 cm
90

Dubajić Snežana

Father - hands
Oil on Wood | 34 × 34 cm
110

Dubajić Snežana

Tears
Oil on Wood | 34 × 42 cm
110

Dubajić Snežana

Loneliness 1
Oil on Canvas | 62 × 47 cm
250

Dubajić Snežana

Loneliness 2
Oil on Canvas | 62 × 47 cm
250

Dubajić Snežana

Premonition
Oil on Canvas | 59 × 49 cm
200

Dubajić Snežana

Forgiveness
Oil on Wood | 44 × 47 cm
150

Dubajić Snežana

Mother - the last hug
Oil on Wood | 61 × 61 cm
280

Dubajić Snežana

Perspective
Watercolor on Paper | 42 × 32 cm
75

Dubajić Snežana

Perspective 2
Watercolor on Paper | 42 × 32 cm
75

Dubajić Snežana

Study: apple tree through mood 1-4
Watercolor on Paper | 37 × 28 cm
50

Dubajić Snežana

Study: apple tree through mood 1-4
Watercolor on Paper | 37 × 28 cm
50

Dubajić Snežana

Study: apple tree through mood 1-4
Watercolor on Paper | 37 × 28 cm
50

Dubajić Snežana

Tears in watercolor 2
Watercolor on Paper | 37 × 32 cm
On Request

Dubajić Snežana

Cleaning
Oil on Wood | 72 × 48 cm
180

Dubajić Snežana

Cleaning 2
Oil on Wood | 48 × 62 cm
180

Dubajić Snežana

Cleaning 3
Oil on Wood | 58 × 52 cm
120

Dubajić Snežana

Fetus
Oil on Wood | 47 × 44 cm
300

Dubajić Snežana

Washing the face with a jug
Oil on Wood | 94 × 51 cm
380

Dubajić Snežana

Combing
Oil on Wood | 36 × 39 cm
220

Dubajić Snežana

Fetus
Oil on Wood | 43 × 43 cm
60
Showing 1-44 of 44 items.